D.CLOTHES

Sự khác biệt giữa phong cách và thời trang là CHẤT LƯỢNG.